Bài ca truyền thống trường Huỳnh Thúc Kháng - Tập thể GV & HS

Bài ca truyền thống trường Huỳnh Thúc Kháng

 

ST: Thầy giáo Vương Nại Hoa

BD: Tập thể GV&HS trường Huỳnh Thúc Kháng