Ngâm thơ - Hoa phượng - Thơ Võ Văn Trực

Hoa phượng

Thơ Võ Văn Trực

Diễn ngâm: Thanh Vân